Slovak
Sledujte nás:

Náhla srdcová zástava u mladých ľudí

 

Náhla srdcová zástava (SCD – Sudden Cardiac Death) je medzi mladými ľuďmi najčastejšou príčinou úmrtia v priebehu cvičenia. V mladosti, do 35 rokov, je SCD väčšinou spôsobená komorovou arytmiou. Táto arytmia často vyplýa z dedičných ochorení, ako je napr. hypertrofická kardiomyopatia (HCM), arytmogénna dysplázia pravej komory (ARVD), dilatačná kardiomyopatia alebo rôzne typy kanálopatií. Rovnako je potrebné zvážiť poruchy vedenia vzruchu, napr. Wolffov-Parkinsonov-Whiteov (WPW) syndróm. V 80% prípadov sa nevyskytujú žiadne predchádzajúce varovné symptómy SCD, takže ich prvý výskyt môže mať fatálne následky. Šport zvyšuje riziko vzniku SCD 2,8 krát.

BTL_Cardiology_SDS_graf

SCREENING MÔŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

Nedávne smernice Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) stanovujú, že screening pred vlastným športovým súťažením je efektívnou metódou prevencie náhlej srdcovej smrti. U osôb mladších ako 35 rokov sa odporúča robiť pokojové EKG vyšetrenie a zameriavať sa na kardiomyopatie a kanálopatie pomocou BTL SDS. U starších osôb by mal byť screening zameraný aj na detekciu známok ischémie. Toto je možné vyšetriť kombináciou BTL SDS a ergometrie.

Hlavné výhody

BTL-cardiology-SDS-evaluation-time_icon_2017

Vyhodnotenie za 5 minút

Počas prospektívnej štúdie bolo lekármi vyhodnotených 71 % záznamov za menej než 5 minút a 55 % záznamov dokonca za menej než 2 minúty.

BTL-cardiology-SDS-visualized-results_icon_2017

Unikátna vizualizácia výsledkov

BTL CardioPoint® vám ako jediný software umožňuje detailnú vizuálnu kontrolu akejkoľvek podozrivej časti EKG rytmu a jej porovnanie s normálnymi limitmi.

BTL-cardiology-SDS-98-sensitivity_icon_2017

98% citlivosť automatizovanej interpretácie

SDS modul bol klinicky testovaný a vyvinutý v spolupráci s pražskou nemocnicou FN Motol a výsledky boli predstavené v roku 2015 na konferencii organizovanej Asociáciou pre európsku pediatriu a kongenitálnu kardiológiu.

BTL-cardiology-SDS-Seattle-criteria-compliance_icon_2017

100% splnenie Seattle kritérií

Na základe Seattle kritérií poskytuje modul screeningu náhlej srdcovej zástavy (SDS – Sudden Death Screening) u pokojového EKG vysoko citlivú automatizovanú interpretáciu. BTL CardioPoint® SDS modul automaticky kontroluje všetkých 18 kritérii na základe kombinácie
viac než 90 EKG meraní. V súlade so Seattle kritériami a s ohľadom na meranie štandardu QTC nepoužíva priemerovaný medián, namiesto toho dokáže priamo merať všetky vybrané komplexy P-QRS-T.

BTL-cardiology-SDS-minimize-misdiagnoses_icon_2017

Minimalizácia chybnej diagnózy u športovcov

U 60% športovcov a iných profesionálov dochádza k adaptácii na záťaž, vzniká tzv. srdce športovca. Použitie Seattle kritérií znižuje počet falošne pozitívnych EKG screeningov zo 17 % na 4,2 %, a to aj v prípade screeningov športovcov či iných profesionálov.