Slovak
Sledujte nás:

Predĺžená záruka

Čo to je?
Máte obavu zo sevisných nákladov po uplynutí záručnej doby? BTL Slovakia s.r.o. ponúka možnosť predĺženia záručnej doby na vybrané prístroje až na 5 rokov.
Ako to funguje?
Predĺženie záruky o časový horizont 1,2 alebo 3 roky je možné zakúpiť už při kúpe prístroja. O toto obdobie sa predlžuje bežná (zákonná) záručná doba (2 roky). Predĺženie záručnej doby o každý ďalší rok sa pohybuje na úrovni 10% percent z ceny výrobku za každý pridaný rok.

Čo tým získam?
• Istotu, že prístroj bude bezchybne pracovať až 5 rokov bez ďalších finančných nákladov.
• Eliminovanie rizika prípadnej väčšej a drahšej opravy.
• Predĺženú možnost bezplatného zapožičania náhradného prístroja (ak je k dispozícii).

Ako predĺženú záruku získať?
Kontaktujte svojho obchodného zástupcu

BTL vzdálená pomoc

BTL objednávka servisu