Slovak
Sledujte nás:

Výhody spolupráce so servisom BTL

V prípade nutnosti servisného zásahu na prístrojoch BTL posielame obratom zdarma náhradný prístroj (ak je k dispozícií), ktorý môžete bezodplatne využívať, pokiaľ Vám nebude vrátený Váš opravený prístroj.

RÝCHLOSŤ OPRAVY

Reakčná doba pri náhlasení opravy je 48hod. Ako priamy zástupca výrobcu disponujeme dostatkom náhradných komponentov – táto skutočnosť významne urýchľuje čas opravy.

ODBORNOSŤ

Ako výrobca používame originálne diagnostické prístroje a originálne náhradne diely. Vami zakúpené prístroje BTL podliehajú neustálej aktualizácii firmwaru a používaných komponentov. S originálnym servisom BTL máte istotu, že Vás prístroj bude pravidelne aktualizovaný.

SKÚSENOSTI

Vďaka dostatočne dlhej skúsenosti - takmer 25 rokov - dokážeme včasným odhalením poruchy predchádzať nákladnejším  a časovo náročnejším opravám.

ZĽAVY NA NOVÉ PRÍSTROJE

V rámci permanentných výhod ponúkame našim zákazníkom vernostné zľavy pri nákupe nových prístrojov.

MONITOROVANIE A AUTOMATICKÉ OBJEDNÁVANIE BTK

Strážime termíny ďalších kontrol - pracovník servisu Vás včas kontaktuje a pripomenie Vám, že sa blíži termín ďalšej kontroly. Vyhnete sa tak zbytočným pokutám zo strany kontrolných orgánov.

KONTAKTY