Slovak
Sledujte nás:

Výroba

Produkty BTL – kvalita a spoľahlivosť

Neustály dohľad nad kvalitou procesov a výrobkov je hlavnou zásadou vedúcich pracovníkov spoločnosti BTL Industries Limited, ktorí považujú akosť za rozhodujúci faktor zvyšovania konkurencieschopnosti našich výrobkov.

Optimalizáciu výrobného procesu zaisťuje:

  • výber spoľahlivých dodávateľov, ktorí sú spôsobilí z hľadiska trvalej kvality dodávok
  • systém riadenia kvality zahŕňajúci splnenie potrebných noriem a certifikácie: ISOº9001:2000, ISO 13485:1996 (r. 2000), plnenie požiadaviek normy systému kvality pre zdravotnícke prístroje ISO 13485:2003 (r. 2004), certifikácia výrobkov podľa požiadaviek Európskej direktívy pre zdravotnícke prostriedky MDD 93/42 EEC, certifikácia podľa kanadských požiadaviek uvedených v ISO 13485 CMDCAS (r. 2009), CE certifikát a CE značka na všetkých našich výrobkoch, ďalší aktívny rozvoj systému kvality s cieľom dosiahnuť TQM (Total Quality Management - najkomplexnejší a najúčinnejší systém riadenia)
  • náročná kontrola jednotlivých operácií v priebehu celého výrobného procesu
  • dosky do prístrojov osadzujú špičkové automaty v bezprašnom prostredí
  • komplexné testovanie výstupnou kontrolou, čím je zaručená kvalita celého výrobku
  • zisťovanie spätnej väzby formou podnetov a pripomienok, ktoré sú realizované v čo najkratších termínoch
  • ekologicky šetrný prístup v celom výrobnom i povýrobnom procese