Slovak
Sledujte nás:

Servisné oddelenie

Vážení zákazníci,

V náväznosti na zvýšený počet kontrol zo strany zdravotných poisťovní, u poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti by sme vám chceli ponúknuť:

Rozšírenie našich služieb o monitorovanie a automatické objednávanie termínov na vykonanie odbornej údržby k jednotlivým zdravotníckym prístrojom ( BTK ). Táto služba je úplne bezplatná a zákazníkom prináša ďalšie významné úspory.

Odborná údržba ( BTK ) bude automaticky vykonávaná v pravidelných intervaloch kvalifikovaným odborným pracovníkom a zároveň budú dodržané všetky súvisiace zákonné náležitosti.

BTL objednávka servisu

BTL vzdálená pomoc