Slovak
Sledujte nás:

Základné vlastnosti

BTL-Cardiology-ECG_S-line_-pl

Počítačové EKG

Tento EKG prístroj je vybavený vlastnou tlačiarňou a batériou. Vďaka tomu, v prípade potreby, môže byť použitý nezávisle na počítači a elektrickej sieti ako prenosné zariadenie. Ostatné EKG modely (okrem SD1) môžu byť tiež pripojené k softwaru CardioPoint-ECG.

ikony_Simple_Adaptive_transparent_2_ch

Jednoduchý a adaptívny

Užívateľské rozhranie BTL CardioPoint je optimalizované na najnižší možný počet klikov PC myšou. EKG záznamy je možné zdieľať s ďalšími pracovnými stanicami v rámci počítačovej siete (BTL NETwork) a môžu byť ďalej exportované do ambulantných alebo nemocničných systémov prostredníctvom HL7, DICOM alebo GDT protokolov. Vďaka týmto vlastnostiam je ovládanie tohto SW ľahké a možno ho prispôsobiť špecifickým potrebám každého pracoviska.

BTL-Cardiology_ST-maps_vector2

ST Mapy

St mapy sú grafickým nástrojom, ktorý zobrazuje priestorovú orientáciu ST odchýlok (deviácií), ktoré sú viditeľné na prvý pohľad a neprehliadnuteľné. Sú dva druhy ST máp: Ľavá reprezentuje vertikálnu sekciu, pravá reprezentuje horizontálnu sekciu. Sekvencia zvodov vo vertikálnej rovine je daná použitím zvodového usporiadania Cabrera systému, takže zobrazenie zodpovedá aktuálnej orientácii každého zvodu.

BTL-Cardiology_QT-module2

QT Modul

QT modul je unikátny nástroj hodnotiaci riziko náhleho úmrtia pacienta, ktorého príčinou je „Long QT syndrome“ LQTS. Tento syndróm je charakteristický predĺženým QT (QTc). Použitím štandardizovanej tangenciálnej metódy možno zmerať QT (QTc) a presne určiť jeho dĺžku aj keď nie je zjavná izolínia.

BTL-Cardiology_ECG_comparison

EKG Komparátor

Tento nástroj umožňuje porovnávanie EKG záznamov urobených v rôznych obdobiach u jedného pacienta. To umožňuje hodnotenie zmien EKG v priebehu času (napr. po podaní medikácií atď.).

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint software je univerzálnym a kompletným riešením, ktoré integruje diagnostické modality, ako pokojové EKG, záťažový test, EKG Holter, ABPM a spirometriu do jedinej unifikovanej platformy. Obsiahle možnosti diagnostických, grafických a sieťových konfigurácií umožňuje túto SW platformu prispôsobiť potrebám užívateľa, namiesto toho, aby sa prispôsoboval užívateľ.

Základné vlastnosti

  C300 C600
Rýchle(urgentné) EKG - rýchle spustenie Yes Yes
EKG záznam v režime LONG Yes Yes
Zobrazenie zvodov EKG - Einthoven / Cabrera Yes Yes
Indikátor odpadnutých elektród Yes Yes
Automatické rozmeranie EKG záznamu Yes Yes
Mierka pre manuálne rozmeranie Yes Yes
Automatická slovná interpretácia   Yes
QT modul   Yes
ST mapy   Yes
Komparátor EKG záznamov   Yes
Vektorkardiogram (VCG)   Yes