Slovak
Sledujte nás:

MOBILNÁ ANALÝZA CHÔDZE

Analýza chôdze slúži ako dôležitý nástroj pre lekárov a ostatných zdravotníkov s cieľom posúdiť stereotyp chôdze a vzory vzťahujúce sa k funkčným obmedzeniam v dôsledku neurologických alebo ortopedických porúch. Vyhodnocovanie a interpretácia zmien v charakteristikách chôdze (napr. rýchlosť, trvanie kroku, dĺžka kroku, šírka kroku, variabilita kroku) sa stali dôležitým nástrojom na predpovedanie rizika pádu. Tieto štúdie boli vykonávané pri použití stacionárnych bežiacich pásov alebo prenosných optometrických systémov a chôdzových podložiek.

Takáto analýza je však časovo náročná a nákladná a získané laboratórne údaje nemusia byť úplne aplikovateľné v bežnom dennom živote. Napríklad staršie osoby majú tendenciu chodiť vyššou priemernou rýchlosťou pri dlhšej chôdzi (viac než 20m), než na kratšie vzdialenosti (menej než 10 m). Parametre chôdze sú spoľahlivejšie, keď je hodnotená na vzdialenosť najmenej 20 m. Z tohto dôvodu by mala byť analýza chôdze vykonaná mimo laboratória alebo bežiaceho pásu. Okrem toho je analýza chôdze mimo laboratória jednoduchšia a s nižšími nákladmi. Tieto mobilné systémy sú vhodné na vyhodnotenie chôdze mimo laboratória.

RehaGait-1

VYHODNOTENIE DÁT

 

RehaGait je ideálny prístroj na analýzu porúch chôdze. Jeho modulárny dizajn znamená, že môže byť použitý na široký rozsah aplikácií s vynikajúcimi výsledkami, napríklad na poruchy chôdze spôsobené cievnou mozgovou príhodou, Parkinsonovou chorobou, ortopedickými príčinami alebo vekom.

Prakticky sa dá použiť u všetkých pacientov, u ktorých ste zvyknutí vykonávať chôdzové testy (analýzu chôdze). Nehrá žiadnu rolu či ide pacient po chodbe kliniky, je v telocvični alebo v parku, systém je flexibilný a môže byť použitý vo všetkých lokalitách, zároveň poskytuje presné meranie v priebehu niekoľko málo sekúnd. To jednoducho znamená možnosť analyzovať chôdzu pacienta v bežných denných podmienkach.

RehaGait-vyhodnoceni_dat-2

HLAVNÉ PREDNOSTI V POROVNANÍ S CHÔDZOVÝMI LABORATÓRIAMI

  • prenosnosť
  • rýchle a jednoduché použitie
  • bez nárokov na priestor
  • okamžité objektívne výsledky
  • detailná analýza
  • spoľahlivosť
  • nízkonákladovosť

REHAGAIT ANALYZER

RehaGait-silueta_1

REHAGAIT ANALYZER

Parametre

• frekvencia kroku
• dĺžka kroku
• počet krokov
• rýchlosť
• fáza chôdze
• fáza behu
• uhol chodidla
• cirkumdukcia

RehaGait-silueta_2

REHAGAIT ANALYZER PRO

Parametre

• frekvencia kroku
• dĺžka kroku
• počet krokov
• rýchlosť
• fáza chôdze
• fáza behu
• uhol chodidla
• cirkumdukcia
+ Uhol v členkovom kĺbe
+ Uhol v kolennom kĺbe
+ Uhol v bedrovom kĺbe