Slovak
Sledujte nás:

Základné vlastnosti

BTL-Cardiology-ECG_S-line_-pl

Kompatibilita so všetkými EKG BTL

V štandardnej konfigurácii je software BTL CardioPoint-Ergo dodávaný s jednotkou BTL-08 SD3 EKG. Tento EKG prístroj je vybavený vlastnou tlačou a batériou, vďaka čomu môže byť použitý nezávisle na počítači a sieti elektrickej energie ako prenosné zariadenie. Ostatné EKG modely (okrem SD1) môžu byť tiež pripojené k softwaru CardioPoint-Ergo.

BTL-Cardiology_ST-maps_vector2

ST Mapy

St mapy sú grafickým nástrojom, ktorý zobrazuje priestorovú orientáciu ST odchýlok (deviácií), ktoré sú zjavné na prvý pohľad a neprehliadnuteľné. Sú dva druhy ST máp: Ľavá reprezentuje vertikálnu sekciu, pravá reprezentuje horizontálnu sekciu. Sekvencia zvodov vo vertikálnej rovine je daná použitím zvodového usporiadania Cabrera systému, takže zobrazenie zodpovedá aktuálnej orientácii každého zvodu.

BTL-Cardiology_QT-module2

QT Modul

QT modul je unikátny nástroj hodnotiaci riziko náhleho úmrtia pacienta, ktorého príčinou je Long QT syndrome LQTS. Tento syndróm je charakteristický predĺženým QT (QTc). Použitím štandardizovanej tangenciálnej metódy možno zmerať QT (QTc) a presne určiť jeho dĺžku i keď nie je zjavná izolínia.

BTL_Cardiology_Automatic-stress-test-protocol

Automatický záťažový protokol

BTL CardioPoint-Ergo automaticky spočíta záťaž na základe KUP 2008 smerníc. Pacient je testovaný a hodnotený na základe optimalizovanej záťaže, vychádzajúcej z jeho osobných dát.

BTL-Cardiology_Risk-scoring

Risk skóre

Nástroj Risk Skóre používa výsledky merania na automatickú predikciu rizika úmrtia pacienta a definuje riziko kardiovaskulárnych porúch.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint software je univerzálnym a kompletným riešením, ktoré integruje diagnostické modality, ako pokojové EKG, záťažový test, EKG Holter, ABPM a spirometriu do jedinej unifikovanej platformy. Obsiahle možnosti diagnostických, grafických a sieťových konfigurácií umožňuje túto SW platformu prispôsobiť potrebám užívateľa, namiesto toho, aby sa prispôsoboval užívateľ.

Prehľad funkcií

  E300 E600
Podpora automatického merania NIBP Yes Yes
ST nastavenie–modifikácia pozície J bodu Pozícia J bodu môže byť určená pred, v priebehu a tiež po ukončení záťažového testu na presné meranie odchýlok ST segmentu. Yes Yes
Editor profilu záťažového testuUmožňuje modifikáciu existujúcich záťažových protokolov a tiež vytvárať protokoly nové. Yes Yes
Trendy HR, ST, BP a záťaže Yes Yes
Automatická manuálna kontrola záťaže Yes Yes
Kontrola odpadnutých elektródUpozorňuje v prípade zle pripojených elektród. Yes Yes
Vytváranie profilovV profiloch môže každý užívateľ BTL stress-test definovať vlastné prednastavenie (ako napríklad rozloženie EKG signálu, tlač správy, diagnostické nastavenia atď.). Tieto prednastavenia sú uložené a môžu byť kedykoľvek jednoducho použité pri zahájení záťažového testu.   Yes
Zmrazenie signálu prehliadaniaJe možné kedykoľvek, v priebehu záťažového testu, zmraziť a prehliadať EKG signál. Toto je vhodné obzvlášť v prípadoch, kedy je v signálu EKG zachytená dôležitá udalosť.   Yes
QT modulQT modul je unikátny nástroj, hodnotiaci riziko náhleho úmrtia pacienta, ktorého príčinou je „Long QT syndrome“ LQTS. Tento syndróm je charakteristický predĺženým QT (QTc). Použitím štandardizovanej tangenciálnej metódy možno zmerať QT (QTc) a presne určiť jeho dĺžku i keď nie je zjavná izolínia.   Yes
Detekcia a analýza arytmieVždy keď v priebehu záťažového testu dôjde k arytmii, zobrazí sa varovná značka nad EKG signálom a objaví sa v grafe trendov. Arytmie môžu byť tiež prehľadávané neskôr, po ukončení testu.    Yes
Risk skóreNástroj Risk skóre automaticky interpretuje namerané dáta záťažového testu pre automatickú predikciu rizika úmrtia pacienta a výskytu kardiovaskulárnych porúch.   Yes
ST mapySt mapy sú grafickým nástrojom, ktorý zobrazuje priestorovú orientáciu ST odchýlok (deviácií), ktoré sú zjavné na prvý pohľad a neprehliadnuteľné. Sú dva druhy ST máp: Ľavá reprezentuje vertikálnu sekciu, pravá reprezentuje horizontálnu sekciu. Sekvencia zvodov vo vertikálnej rovine je daná použitím zvodového usporiadania Cabrera systému, takže zobrazenie zodpovedá aktuálnej orientácii každého zvodu.   Yes
Určenie maximálnej záťažePred zahájením každého záťažového testu je určená maximálna úroveň zaťaženia pacienta, vychádzajúca z jeho demografických dát. Na predikciu maximálneho zaťaženia môžu byť použité rôzne normy (Cooper, Jones, Morris, StJames, Washington, KUP 2008).   Yes
RampaMožno prepnúť z klasického schodového protokolu na rampu kedykoľvek počas testu   Yes
Mierka na manuálne meranieS touto mierkou možno merať rôzne intervaly a amplitúdy EKG krivky.   Yes
Reliéfová mapaReliéfová mapa je nástroj, ktorý umožňuje sledovať vývoj ST segmentov v jednom zobrazení.   Yes