Slovak
Sledujte nás:

Základné vlastnosti

Silent_lightweight_accurate2

Tichý, ľahký, presný

BTL ABPM zaznamenáva tlak krvi v prednastavených intervaloch, do maximálnej doby 51 hodín.
Využíva unikátnu metódu postupnej deflácie, ktorá zaručuje spoľahlivé meranie hodnôt tlaku krvi. Veľmi tichý chod, nízka hmotnosť a malé rozmery činia použitie záznamníka veľmi komfortným, ako pre lekára, tak i pre pacienta.

BTL-Cardiology_Simple_evaluation2

Ľahké vyhodnotenie

BTL ABPM SW vykonáva automatickú detailnú analýzu hodnôt tlaku krvi s textovou interpretáciou nameraných dát. Presnosť použitých algoritmov je preukázané splnením kritérií BHS, AAMI a IEC.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint software je univerzálnym a kompletným riešením, ktoré integruje diagnostické modality, ako pokojové EKG, záťažový test, EKG Holter, ABPM a spirometriu do jedinej unifikovanej platformy. Obsiahle možnosti diagnostických grafických a sieťových konfigurácií umožňuje túto SW platformu prispôsobiť potrebám užívateľa namiesto toho, aby sa prispôsobil užívateľ.

Prehľad funkcií

Kalkulované parametre MAP avg, PP avg, Pulse avg, Index nočného poklesu Sys/Dia, SYS/DIA rozdiel deň/noc, PTE SYS/DIA,
PTD SYS/DIA, SYS/DIA max, SYS/DIA min, Ranný nárast, SYS/DIA avg, SYS/DIA záťaž, SYS/DIA leese,
SYS/DIA hypertenzia, SYS/DIA hypotenzia
Automatická interpretácia AHA 2005, ESH 2003, AHA 2008 pediatrics, Chaloupecký 2006 pediatrics, NHFA 2002, NICE 2011