Slovak
Sledujte nás:

Základné vlastnosti

BTL_Cardiology_Excelent-signal-quality2

Vynikajúca kvalita signálu

BTL Holter disponuje vynikajúcou kvalitou signálu i v prípade zhoršených podmienok (napr. rýchle pohyby). Vďaka tomu je dosiahnutá výrazná úspora času pri verifikácii automaticky nameraných diagnostických dát.

Reliéfová mapa

Reliéfová mapa poskytuje zjednodušený ale ucelený pohľad na celý EKG signál. Tento unikátny nástroj umožňuje okamžitú a rýchlu vizuálnu analýzu všetkých nepravidelností v rytme či morfológii EKG signálu, ktoré nie sú ľahko detekovateľné.

BTL-Cardiology_Poincare-graph

Poincaré graf

Poincaré graf sumarizuje kompletnú, dokonca i niekoľkodennú, Holterovskú nahrávku v jedinom grafe. Graf je interaktívny a možno z neho na prvý pohľad určiť atriálne fibrilácie/flutter, ďalšie arytmie vyskytujúce sa v signáli a vyhodnotiť variabilitu tepovej frekvencie.

BTL_Cardiology_Patient-activity-monitor

Monitorovanie aktivity pacienta

Každý záznamník má funkciu monitorovania aktivity pacienta. Graf (nástroj, funkcia) aktivity pacienta pomôže lekárovi správne vyhodnotiť záznamy a porovnať získané hodnoty s aktivitou alebo stavom pokoja pacienta. Výsledky možno priamo porovnať s trendmi TF, ST či grafmi výskytu arytmie a iných udalostí.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint software je univerzálnym a kompletným riešením, ktoré integruje diagnostické modality, ako pokojové EKG, záťažový test, EKG Holter, ABPM a spirometriu do jedinej unifikovanej platformy. Obsiahle možnosti diagnostických grafických a sieťových konfigurácií umožňuje túto SW platformu prispôsobiť potrebám užívateľa namiesto toho, aby sa prispôsobil užívateľ.

Prehľad funkcií

  H100 H300 H600
Viacúrovňové vzoryProgram umožňuje rýchle a ľahké spracovanie morfológií sťahov do vzorov a "podvzorov", čím veľmi uľahčuje diagnostiku arytmií. Yes Yes Yes
Analýza rytmuTento nástroj užívateľovi poskytuje prehľad všetkých porúch rytmu v zázname. Nástroj ponúka zobrazenie, analýzu a v prípade potreby rýchlu a priamu úpravu. K dispozícii je tiež tabuľka arytmie s časovým rozvojom v závislosti na časovom úseku. Yes Yes Yes
Grafické rozdelenie vzoruTento veľmi pokročilý nástroj je určený na hromadné spracovanie nehomogénnych skupín vzorov. Umožňuje rýchly prístup k tým vzorom, s ktorými si užívateľ praje pracovať.     Yes
Detekcia kardiostimulátoraProgram ponúka prehľad všetkých stimulovaných srdcových sťahov a kontrolu správnej činnosti kardiostimulátora.   Yes Yes
Analýza kardiostimulátoraZákladná analýza kardiostimulátora doplnená o interaktívne grafy a možnosti detekcie „fail to sense“ a „fail to capture“ na vyhodnotenie správnej funkčnosti stimulátora.     Yes
HRV tabuľkový prehľadProgram ponúka analýzu nameraných parametrov HRV v časovej a frekvenčnej doméne, vypísaných do prehľadnej štatistickej tabuľky pomocou grafu jednotlivých HRV parametrov. Yes Yes Yes
HRV trendyAnalýza variability tepovej frekvencie pomocou grafov jednotlivých štatistických veličín, tachogramu a PSD grafu. PSD graf (z angl. Power Spectral Density) možno naviac použiť na komplexné hodnotenie zdravia pacienta (kvalita spánku, vplyv parasympatík a sympatík, detekcia „syndrómu vyhorenia“ apod.).   Yes Yes
ST tabuľkový prehľadV prehľadnej tabuľke zobrazuje štatistické hodnotenie ST segmentu z celého záznamu. Yes Yes Yes
ST trendyZobrazuje grafy časového vývoja ST segmentu v priebehu celého záznamu. ST zmeny možno priamo porovnávať s trendmi TF a prípadne ďalšími grafmi (napr. graf pacientskej aktivity). K dispozícii je tabuľka ischemických zmien, ukazujúca na absolútne a relatívne hodnoty vo všetkých hodnotených zvodoch.   Yes Yes
QT, QTc tabuľkový prehľadV prehľadnej tabuľke zobrazuje štatistické hodnotenie QT a QTc.   Yes Yes
QT, QTc trendyHodnotenie QT a QTc možno vykonávať v grafoch zobrazujúcich časový vývoj týchto hodnôt.   Yes Yes
QT/RR a QT/HR grafyQT(c)/RR a QT(c)/HR podáva informáciu o závislosti QT na tepovej frekvencii.     Yes
PQ tabuľkový prehľadPQ hodnoty sú zobrazené v prehľadnej tabuľke v hodinových, denných alebo bdelosť/spánok periódach.     Yes
PQ trendyPQ sú uvedené v časovom úseku. Všetky abnormality (príliš vysoké alebo nízke hodnoty) sú zvýraznené.     Yes
PQ/RR a PQ/HR grafyPQ možno analyzovať i v grafe PQ/RR, podávajúcom informáciu o závislostiach PQ na tepovej frekvencii.     Yes
Monitorovanie aktivity pacientaHolterovská jednotka obsahuje vstavané čidlá pohybu, ktorých zásluhou užívateľ presne vidí, v ktorých časových úsekoch pacient vykonával fyzicky náročné činnosti. Táto informácia je vhodná obzvlášť na presnejšie určenie času, kedy pacient chodí spať, doby spánku a času prebudenia. Výsledky možno priamo porovnávať s trendmi HR.     Yes
WaterfallNástroj Waterfall zobrazuje za sebou zoradené srdečné sťahy v prierezovom pohľade. Použitím tohto nástroja možno prehliadať akékoľvek nepravidelnosti signálu (deformácia, zmena smeru, zmeny priebehu intervalu, ectopie, predčasné sťahy) .     Yes
Reliéfová mapaReliéfová mapa poskytuje zjednodušený, ale ucelený pohľad na celý EKG signál. Tento unikátny nástroj umožňuje okamžitú a rýchlu vizuálnu analýzu všetkých nepravidelností v rytme či morfológii EKG signálu, ktoré nie sú na prvý pohľad zjavné, nie sú ľahko detekovateľné.     Yes
PoincaréPoincaré graf sumarizuje kompletnú, dokonca i niekoľkodennú holterovskú nahrávku v jedinom grafe. Z tohto grafu možno na prvý pohľad určiť arytmiu vyskytujúcu sa v signále a vyhodnotiť variabilitu tepovej frekvencie.     Yes
TachogramTachogram znázorňuje RR hodnoty v čase. Všetky abnormality (príliš vysoké alebo nízke hodnoty) sú zvýraznené. Akákoľvek podozrivá hodnota môže byť označená a vyhodnotená v EKG zázname.     Yes
PSD GrafPSD pomáha pri diagnostike chronickej únavy, porúch spánku alebo syndrómu vyhorenia.     Yes