Slovak
Sledujte nás:

Riešenie

Network-with-BTL-Cardiopoint

Sieťové riešenie BTL CardioPoint

BTL CardioPoint SW môže byť nainštalovaný na ľubovoľný počet PC. To umožňuje prístup k diagnostickým dátam z akéhokoľvek miesta zdravotníckeho zariadenia.

Medical-reports-exportimport

Export/import lekárskych správ

PDF, SVG a JPEG sú formáty, v ktorých je možné uložiť lekárske správy. Tieto sú vytvárané vo chvíli ukončenia vyšetrenia a uložené do požadovanej zložky. Odtiaľ je možné importovať lekárske správy do informačných systémov tretích strán (ako napr. NIS alebo PACS).

Integration-into-HISPACS

Prepojenie s NIS/PACS

Diagnostické dáta môžu byť exportované do NIS alebo PACS systémov prostredníctvom HL7 alebo DICOM komunikačných protokolov.

Integration-into-ambulatory-record-programmes

Prepojenie s ambulantnými programami

Ambulantné (pacientske) programy sú primárne používané v menších zdravotníckych zariadeniach. Platforma BTL CardioPoint podporuje obojsmernú komunikáciu s týmito programami, najčastejšie použitím GDT komunikačných protokolov.