Slovak
Sledujte nás:

Základné vlastnosti

BTL-Cardiology_Low_running_costs

Nízke prevádzkové náklady

Zníženie prevádzkových nákladov pri spirometrickom vyšetrení možno dosiahnuť znížením počtu položiek s jednorázovým použitím. Spirometre BTL používajú opakovateľne použiteľné senzory a náustky. Drahú tlač na termopapier možno nahradiť tlačou na bežný kancelársky papier formátu A4 prostredníctvom pripojenej kompatibilnej PC tlačiarne.

BTL-Cardiology_Paediatrics-use

Použitie v pediatrii

BTL spirometer je tiež pripravený na vyšetrenie pediatrických pacientov. Systém je vybavený modernou 3D animáciou na povzbudenie detí, predpovedá a počíta parametre, ako AEX, ktoré sú použiteľné práve pri vyšetrení detí.

BTL_Cardiology_Professional-diagnostics

Profesionálna diagnostika

BTL spirometre plne spĺňajú posledné ATS/ERS štandardy. Vykonávajú testovanie FVC, SVC a MVV, umožňujú vybrať prediktívnu normu a tiež automatickú interpretáciu z ATS, BTS, Enright a GOLD. Zaznamenané spirometrické krivky a parametre môžu byť kedykoľvek porovnávané so skoršími záznamami vyšetrení.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint software je univerzálnym a kompletným riešením, ktoré integruje diagnostické modality, ako pokojové EKG, záťažový test, EKG Holter, ABPM a spirometriu do jedinej unifikovanej platformy. Obsiahle možnosti diagnostických grafických a sieťových konfigurácií umožňuje túto SW platformu prispôsobiť potrebám užívateľa namiesto toho, aby sa prispôsobil užívateľ.

Technické parametre

BTPS korekcia automatická
Nádych/Výdych áno/áno
Dynamická spirometria FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/, FVC,
FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1,
MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50,
MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/ FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC,
VEXT, Lung age
BTL CardioPoint Spiro: Aex, FEV075/VC, FEV1/VC, FEV3/VC, FEV6/VC, FEF25-75,
FEF50/VC, VEXT, T0/PEF, T200/PEF, VEXT/FVC
PRE/POST broncho-challenge test áno
Statická spirometria SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC
Maximálna minútová ventilácia MVV, MVVf, MRf
Predikčné hodnoty ECCS 1983, ECCS/ERS 1993, Zapletal 1977, Roca, Barcelona 1986, NHANES III 1999, Knudson 1983,
Knudson 1976, ITS 1984, Crapo 1981, Lam 1982, Pereira 1996, Gore 1995, GLI 2012, Hou Shu 1990, 
Jia Ju-cai 1990, Sun Bin 1990, Liu Shi-Wan 1990, Liu Guo-Hua 1990, Zhu Xi 1990, Wu 1961, Ip 2006,
Polgar 1979, Wang Yang 2013, Perez Padilla 2003, Platino 2006, PDPI 1992, Thai 2000
Interpretácia ATS, BTS, Enright, GOLD
Pediatrická podpora áno
Rozsah prietokov (litry/s) 16 l/s (nádych/výdych)
Presnosť (50 ml/s do 16 l/s) ± 3% alebo 50 ml (podľa toho čo je väčšie)
Rozsah objemu (litre) 0.025 až 8 litrov
Presnosť (0.025 to 8 l) ± 5% alebo 50 ml (podľa toho čo je väčšie)
Prietokový odpor < 79 Pa / l/s
Teplotný senzor od + 10°C do + 40°C
Presnosť teplotného senzora ± 2%
Senzor relatívnej vlhkosti 0 až 100% RH
Presnosť senzoru relatívnej vlhkosti ± 4% pro 25°C, 30%–80% RH
ADC rozlíšenie 15 bits
Vzorkovacia frekvencia 1000 Hz

Galéria