Slovak
Sledujte nás:

Základné vlastnosti

BTL-CardioPoint-CPET-measurement-accuracy

Presnosť merania

Otočné rameno umožňuje použitie veľmi krátkych pacientskych hadičiek. V krátkych hadičkách nedochádza k miešaniu jednotlivých vzoriek plynov a výsledkom je presnejšie meranie.

BTL-CardioPoint-CPET-minimum-flow-resistance

Minimálny prietokový odpor

Prietokomer neobsahuje žiadne pohyblivé diely a spôsobuje tak minimálny odpor prúdenia vzduchu. Nízka cena prietokomera umožňuje aj jeho jednorázove použitie.

BTL-CardioPoint-CPET-optimized-data-display_2

Optimalizované zobrazenie dát

Vertikálne umiestnené monitory umožňujú pohodlne sledovať dychové krivky súčasne s EKG. EKG software je perfektne synchronizovaný so softwarom pre analýzu plynov. Pre akýkoľvek EKG strip sa automaticky zobrazia príslušné dychové dáta a naopak.

BTL-CardioPoint-CPET-comfortable-calibration_2

Komfortná kalibrácia

Ergonomické umiestnenie kalibračného valca s kalibračným plynom výrazne uľahčuje kalibráciu systému. Kalibračný valec je pevne uchytený k pracovnej stanici a počas kalibrácie ho tak nie je nutné držať v rukách. Tlaková nádoba je zase ľahko na dosah ruky, odpadá tak nutnosť obchádzať pracovnú stanicu pre otvorenie/zatvorenie ventilu.

BTL_CardioPoint_SDS_logo_2

SDS Modul

Sudden Death Screening (SDS) modul je jedinečný nástroj pre prevenciu náhlej srdcovej zástavy, ktorá patrí k najčastejším príčinám úmrtia mladých športovcov. Pre dosiahnutie maximálneho komfortu bol modul SDS integrovaný do rutinného vyšetrenia EKG. Hlavnými výhodami sú: okamžité vyhodnotenie, minimalizácia chybnej diagnózy, vynikajúca citlivosť a unikátne vizualizované výsledky.

BTL_CPET_video_Kreuziger_Strachova

Roman Kreuziger v športovom centre VO2MAX

„Priebeh záťažového testu sa nastavuje na konkrétne potreby klienta a na jeho začiatku môžeme pre väčšiu bezpečnosť namerať pokojové EKG. Potom nasleduje inštruktáž o priebehu testu a následne pristupujeme k samotnému testu." vo videu popisuje Šárka Strachová.

TECHNICKÉ PARAMETRE

O2 senzor Ultrarýchly elektrochemický
CO2 senzor Infračervený
Senzor prietoku Bez pohyblivých častí
Môže byť použitý jednorázovo aj opakovane (pokiaľ je dezinfikovaný)
Rozsah merania prietoku – 18 l/s
Presnosť – 2% alebo 50 ml/s
Mŕtvy priestor – 36 ml
Podporovaný EKG software BTL CardioPoint-Ergo
Podporovaný EKG hardware BTL-08 SD3
BTL-08 MT Plus
BTL-08 LT, LT Plus, LC, LC Plus
Kalibrácia Kalibrácia prietoku pomocou 3 l kalibračného valca
Kalibrácia plynových senzorov pomocou kalibračného plynu (15% O2, 6% CO2)
Hlavné merané & počítané parametre W - záťaž
MET - metabolický ekvivalent
VE - minutová ventilácia
VT - dychový objem
fR - dychová frekvencia
VO2 - spotreba kyslíka
VO2 max - maximálna spotreba kyslíka
VO2 max/kg - maximálna spotreba kyslíka/kg hmotnosti
VCO2 - výdaj oxidu uhličitého
VCO2 max - maximálny výdaj oxidu uhličitého
OUES - efektivita vstrebávania kyslíka (oxygen uptake efficiency slope)
RER - respiračný kvocient
REE - bazálny energetický výdaj
EE - energetický výdaj
HR - tepová frekvencia
pO2 - frakcia O2
pCO2 - frakcia CO2
PETO2 - parciálny tlak O2 na konci výdychu
PETCO2 - parciálny tlak CO2 na konci výdychu
FVC - usilovná vitálna kapacita
SVC - pokojová vitálna kapacita
MVV - maximálna minútová ventilácia
IC - inspiračná kapacita pri záťaži
Vyhodnotenie Hodnotenie anaerobného prahu
Interpretácia aerobnej kapacity
Meranie pred/po
Analýza krvných plynov
Kalorimetria – hodnotenie energetického výdaju a spaľovania tukov
QT modul – hodnotenie syndrómu dlhého QT
Risk skóre – Duke, Detrano, St. James, VA referral, ST-HR index
Automatická detekcia arytmií
ST mapy – vizualizácia ST segmentu pre hodnotenie ischemickej choroby srdca