Slovak
Sledujte nás:

BE UNLIMITED. BE FLEXI.

Predstavte si EKG, ktoré sa zmestí do vrecka a dokáže vám poskytnúť neobmedzenú flexibilitu. Bezdrôtovo odosiela záznamy na platformu BTL CardioPoint a stáva sa tak flexibilným systémom, ktorý vám uľahčí prácu nie len v nemocnici alebo ordinácii, ale tiež v teréne.

473×245_FLEXI_unit

BEZDRÔTOVÝ ZÁŤAŽOVÝ TEST

Bezdrôtový záťažový test

  • Skvelý signál EKG
  • Zníženie pohybových artefaktov
  • Diagnostické nástroje BTL CardioPoint
473×245_STRESS-TEST-CARDIO-FLEXI

Základné vlastnosti

BTL_ICON_unlimited-mobility3

Neobmedzená mobilita

Nezáleží na tom, či je pacient v oridnácii, alebo vyšetrujete v teréne. Vďaka bezdôtovému EKG ste stále pripojení. Objavte malé bezdrôtové EKG, ktoré bude prínosom ako pre vás, tak pre pacientov. 

BTL_ICON_excellent-ECG-readability

Vynikajúca čitateľnosť záznamov

Stabilita a jasná viditeľnosť zobrazenia všetkých dôležitých parametrov od P vĺn až po posledné QRS robí EKG signál BTL legendárnym.

BTL_ICON_052_target_2_RGB

Istota v diagnostike

BTL CardioPoint poskytuje všetko, čo potrebujete pre určenie správnej diagnostiky - jasný signál EKG a jedinečné diagnostické nástroje bez ohľadu na to, či je váš pacient dieťa, športovec alebo senior.

ikony_Simple_Adaptive_transparent_2_ch

Jednoduchý & adaptívny

Užívateľské rozhranie BTL CardioPoint je optimalizované na najnižší možný počet klikov PC myšou. EKG záznamy je možné zdieľať s ďalšími pracovnými stanicami v rámci počítačovej siete (BTL NETwork) a môžu byť ďalej exportované do ambulantných alebo nemocničných systémov prostredníctvom HL7, DICOM alebo GDT protokolov. Vďaka týmto vlastnostiam je ovládanie tohto SW jednoduché a je možné ho prispôsobiť špecifickým potrebám každého pracoviska.

BTL-Cardiology_ST-maps_vector2

ST Mapy

ST Mapy sú grafickým nástrojom, ktorý zobrazuje priestorovú orientáciu ST odchýliek (deviácií), ktoré sú rozpoznateľné na prvý pohľad a sú neprehliadnuteľné. Sú dva druhy ST máp: Ľavá reprezentuje vertikálnu sekciu, pravá reprezentuje horizontálnu sekciu. Sekvencia zvodov vo vertikálnej rovine je daná použitím zvodového usporiadania Cabrera systému, takže zobrazenie zodpovedá aktuálnej orientácii každého zvodu.

BTL-Cardiology_QT-module2

QT Moduly

QT modul je unikátny nástroj hodnotiaci riziko náhleho úmrtia pacienta, ktorého príčinou je „Long QT syndrome“ LQTS. Tento syndróm je charakteristický predĺženým QT (QTc). Použitím štandarizovanej tangenciálnej metódy je možné zmerať QT (QTc) a presne určiť jeho dĺžku, aj keď nie je zrejmá izolínia.

BTL-Cardiology_ECG_comparison

EKG Komparátor

Tento nástroj umožňuje porovnanie ekg záznamov, urobených v rôznych obdobiach u jedného pacienta. To umožňuje hodnotenie zmien ekg v priebehu času (napr. pri podaní medikácie atď.).

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint software je univerzálnym a kompletným riešením, ktoré integruje diagnostické modality, ako pokojové EKG, záťažový test, EKG Holter, ABPM a spirometriu do jedinej unifikovanej platformy. Obsiahle možnosti diagnostických, grafických a sieťových konfigurácií umožňujú túto SW platformu prispôsobiť potrebám užívateľa, namiesto toho, aby sa prispôsoboval užívateľ.

Galéria