Slovak
Sledujte nás:

PRODUKTY

BTL-6000_Super_Inductive_System_Elite_pl

BTL-6000 Super Inductive System Elite

  • frekvencia až 150 Hz
  • intenzita až 2,5 Tesla
  • fokusovaný aplikátor
  • 8.4" farebný dotykový displej
Produkty

Vlastnosti a výhody

• bezobslužná terapia
 frekvencia až do 150 Hz
intenzita až do 2,5 Tesla
• fokusovaný aplikátor
• intuitívne ovládanie veľkým farebným dotykovým displejom
• QUICK protokoly
• anatomická navigácia
• databáza pacientov
• prednastavené protokoly a terapeutická encyklopédia
• variabilné rameno so 6 kĺbmi
• monitor kvality pulzu
• prístrojový stolík

PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA

Výkonový indukčný systém ponúka jedinečné technologické riešenie. Dômyselná konštrukcia aplikačnej cievky umožňuje kontinuálny priebeh terapie aj v náročných prevádzkových podmienkach, ktoré odpovedajú frekvencii až do 150 Hz a intenzite 2,5 T. Jedinečný chladiaci systém aplikačnej cievky umožňuje najúčinnejšie chladenie a zaisťuje kontinuálny režim terapie, ktorá na prístroj kladie maximálne nároky.

Aplikátor aj terapeutické rameno so 6 kĺbmi sú vyladené do posledného detailu. Aplikátor je vybavený pohodlnou rukoväťou, pripojenou k prístroju ramenom so 6 stupňami voľnosti, čo znamená, že je ho možné nastaviť do akejkoľvek požadovanej pozície.

Super_Inductive_System_applicator_technology_CZ

Fokusovaný aplikátor

SIS_Focused_field_applicators_CZ

Fokusovaný aplikátor

Fokusovaný aplikátor generuje elektromagnetické pole o intenzite
až 2,5 T, vďaka ktorému je terapia cielená a preniká do hlboko uložených tkanív.

PRE ODBORNÍKOV

LIEČBA BOLESTI

Vďaka širokému rozpätiu stimulačných frekvencií, môže byť SIS indikovaný pre svoj analgetický účinok vo všetkých bolestivých štádiách. Princíp tlmenia bolesti vychádza z troch odlišných neurofyziologických tlmení bolesti, ktoré sa líšia v rozmedzí stimulačnej frekvencie. Terapia SIS prináša okamžitú úľavu od bolesti a to pri všetkých stavoch, ako chronických, tak aj akútnych.

SIS_medical_background_graph_CZ

Porovnanie poklesu bolesti pred a po 5 až 10 terapiách výkonovým indukčným systémom. Výsledky sú znázornené na vizuálnej analógovej stupnici. 87 % účastníkov štúdie potvrdilo zmiernenie bolesti. *

* KAZALAKOVA, Krasimira, Prof. Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation as Pain Management Solution in Musculoskeletal and Neurological Disorders - A Pilot Study

 

KĹBOVÁ MOBILIZÁCIA

Kĺbová mobilizácia je dosiahnutá vďaka repetitívnej kontrakcii svalov, obklopujúcich kĺbové puzdro. Repetitívne kontrakcie nahrádza manuálnu kĺbovú mobilizáciu, pri ktorej dochádza k obnoveniu kĺbovej vôle.

HOJENIE ZLOMENÍN

Intenzívne elektromagnetické pole vedie k hyperemizačno-trofotropickému účinku v postihnutej oblasti
                         a podporuje tvorbu cievneho a neskôr chrupavkovitého svalu. Následne dochádza k postupnej mineralizácii chrupavky a kostnej remodelácii.

MYOSTIMULÁCIA

Interakciou elektromagnetického poľa a nervosvalového tkaniva dochádza k depolarizácii nervu a svalovej kontrakcii. Na základe zvolenej stimulačnej frekvencie môže byť SIS indikovaný na svalovú facilitáciu či posilňovanie svalu.

REDUKCIA SPASTICITY

Výkonový indukčný systém inhibuje zvýšený svalový tonus pomocou jeho regulácie cez miechovú úroveň kontroly svalového tonusu. Tento účinok možno vyžiť najmä v liečbe spasticity pri centrálnych motorických postihnutiach.

ODBORNÉ ŠTÚDIE

Klinická štúdia aplikácie vysokoindukčného elektromagnetického poľa na bolestivé stavy

Vysokoindukčné elektromagnetické pole sa využíva vo výskume, diagnostike aj terapii rôznych centrálnych a periférnych porúch. V literatúre sú technológie využívajúce tento fyzikálny princíp známe pod názvami: FMS, TMS, rTMS, MRI, ExMI a ďalšie. Pre potreby tejto štúdie sa sústredíme len na periférnu aplikáciu, ktorá je vzhľadom k transkranálnej aplikácii rozšírená menej. Ak prihliadneme na to, že bolesť sprevádza takmer každú muskuloskeletálnu poruchu, je na mieste hľadať ďalšie možnosti jej dlhodobého ovplyvnenia. Niekoľko štúdií sa venuje konkrétnym efektom vysokoindukčného poľa na ľudské tkanivo. Analgetický efekt popisujú Poděbradský (37), Lee (26) a Uher (44). V týchto štúdiách používali stimulátor dosahujúci frekvencie 50 Hz. Ovplyvňovali teda bolesť na základe endorfínovej teórie bolesti…

BTL_studie_SIS_REHABILITACE-A-FYZIKALNI-LEKARSTVI_03_2016_v2_nahled

Výkonová indukčná stimulácia v liečbe algických stavov muskuloskeletálneho aparátu – pilotná štúdia

Výkonová indukčná stimulácia je metódou voľby v liečbe algických stavov muskuloskeletálneho aparátu v oblasti neurológie, ortopédie, rehabilitácie a fyzikálneho lekárstva. Princíp terapie spočíva v neinvazívnom prieniku a pôsobení nestacionárneho elektromagnetického poľa na nervosvalové tkanivo, v ktorom indukuje elektrický prúd. Pôsobením poľa na nervosvalové tkanivo sa ovplyvňuje neurofyziologický akčný potenciál, vedúci k svalovej kontrakcii.

Cielom pilotnej štúdie bolo overiť bezprostredný analgetický účinok výkonovej indukčnej stimulácie prístroja BTL-6000 Super Inductive System (BTL Industries Ltd.) pri algických stavoch muskuloskeletálneho aparátu.

BTL_studie_SIS_REHABILITACE-A-FYZIKALNI-LEKARSTVI_04_2016_v2_nahled

Repetitive peripheral magnetic stimulation as pain management solution in musculoskeletal and neurological disorders - a pilot study

Non-invasive therapeutic approaches without negative side-effects are desirable in pain condition treatment where the mobility limiting factor is also there. Repetitive peripheral magnetic stimulation (rPMS) is considered a promising curative method from different perspectives. Because of wide range of therapeutic effects, therapy is mainly indicated in musculoskeletal and neurological disorders. Aim of this study was to investigate pain relief effect and improving of the difficulties in performing Activities of Daily Living (ADL) achived byrPMS among patients with acute and chronic conditions assosiated with musculoskeletal and neurological painful disorders ...

BTL_studie_SIS_Repetitive-Magnetic-Stimulation_ENG_v2_nahled

Referencie

Rehabilitačný ústav Kladruby

"Výkonový indukčný systém používame u svalových spaziem (deg. ochorenia a posttraumatické stavy chrbtice) u vrstvových syndrómov paravertebrálneho svalstva a pri syndróme m. piriformis. Oboje sú síce ovplyvniteľné manuálnou liečbou, ale SIS uľahčuje prácu tým, že dochádza už po jedinej expozícii k uvoľneniu hypertonov a fyzioterapeut nemusí strácať čas. Z literatúry sú známe ešte indikácie psychiatrickej, najmä refraktérnej depresie. Možno konštatovať, že pri zohľadnení kontraindikácií ide o liečbu bezpečnú, podľa našich skúseností vysoko účinnú a doposiaľ bez pozorovaných nepriaznivých vedľajších účinkov. "

MUDr. Jiří Jeřábek CSc.
Rehabilitačný ústav Kladruby

BTL_reference_SIS_Kladruby

Najčastejšie aplikácie - VIDEÁ

 

Vďaka širokému rozmedziu stimulačných frekvencií môže byť SIS indikovaný pre svoj analgetický účinok vo všetkých bolestivých štádiách. Princíp tlmenia bolesti vychádza z troch odlišných neurofyziologických tlmení bolesti, ktoré sa líšia v rozmedzí stimulačnej frekvencie. Terapia SIS prináša okamžitú úľavu od bolesti a to u všetkých stavov, ako chronických, tak i akútnych.

BTL_aplikacni-video_SIS_inpingement-syndrom

Inpingement syndróm

V tomto videu uvidíte, ako liečiť impingement syndróm pomocou BTL Výkonového indukčného systému. V rámci vyšetrenia, vykonajte palpáciu šľachových úponov m. biceps brachiu, zistite pasívny rozsah pohybu a svalovú silu ramenného pletenca. Následne umiestnite aplikátor na ramenný kĺb ventrálne. Umiestnite aplikátor tak, aby bol v strede ramenného pletenca.

BTL_aplikacni-video_SIS_syndrom-karpaniho-tunelu

Syndrom karpálneho tunelu

V tomto videu uvidíte, ako liečiť syndróm karpálneho tunelu pomocou BTL Výkonového indukčného systému. Pred začatím terapie je nutné dôkladne vyšetriť pacienta. Preveďte neurologické vyšetrenie v oblasti zápästia a predlaktia.

BTL_aplikacni-video_SIS_vyhrez-plotenky

Vysunutie medzistavcovej platničky

V tomto videu uvidíte, ako možno liečiť vysunutie medzistavcovej platničky pomocou BTL Výkonového indukčného systému. Vyšetrite palpačne gluteálne svalstvo, aby ste vylúčili ďalšiu možnú etiológiu, vyvolávajúce bolestivú projekciu.

BTL_aplikacni-video_SIS_nervova-regenerace

Nervová regenerácia

V tomto videu uvidíte, ako podporiť nervovú regeneráciu pomocou BTL Výkonového indukčného systému. Preveďte neurologické vyšetrenia a testy svalovej sily flexorov predlaktia. Výsledky týchto vyšetrení vypovedajú o prekonanej periférnej parézie, u ktorej sa čiastočne obnovila svalová sila. Terapia bude aplikovaná na flexory predlaktia.

BTL_aplikacni-video_SIS_regenerece-zlomeniny

Hojenie zlomeniny

V tomto videu uvidíte, ako liečiť zlomeninu pomocou BTL Výkonového indukčného systému.

Terapia bude aplikovaná na zlomeninu holennej kosti. Terapiu je možné aplikovať aj cez sadrovú fixáciu.

BTL_aplikacni-video_SIS_pateralni-tendinopatie

Patelárna tendinopatia

V tomto videu uvidíte, ako liečiť patelárnu tendinopatiu pomocou BTL Výkonového indukčného systému. Starostlivo vyšetrite kĺbovú vôľu pately, líg. patellae a mäkké tkanivá v oblasti kolenného kĺbu. Následne určite bolestivú oblasť.

BTL_aplikacni-video_SIS_facilitace-dychani

Facilitácia dýchacích svalov

V tomto videu uvidíte, ako facilitovať dýchacie svaly pomocou BTL Výkonového indukčného systému. Na diagnostiku insuficiencie respiračných funkcií môžete vykonať spirometrické vyšetrenie, konkrétne test maximálnej voľnej ventilácie (MVV).

Na obnovenie dychovej kapacity je potrebné posilnenie dýchacích svalov.

BTL_aplikacni-video_SIS_posilovani-oslabenych-svalu

Posilňovanie oslabených svalov

V tomto videu uvidíte, ako možno pomocou BTL Výkonového indukčného systému posilňovať oslabené svaly a tiež ako predchádzať svalovej atrofii. V nasledujúcej terapii vám ukážeme, ako možno pomocou svalovej stimulácie predchádzať svalovej atrofii a možnému vzniku preležanín v oblasti dolných končatín.

BTL_aplikacni-video_SIS_redukce-spasticity

Redukcia spasticity

V tomto videu uvidíte, ako liečiť spasticitu v oblasti hornej končatiny pomocou BTL Výkonového indukčného systému. Vyšetrite svalový tonus predlaktia a určite úroveň spasticity flexorov zápästia. Terapia je vykonávaná v 2 krokoch. Najskôr je ošetrený spastický sval. Potom premiestnite aplikátor a pokračujte v druhej časti terapie.

BTL_aplikacni-video_SIS_mobilizace-hrudni-patere

Mobilizácia hrudnej chrbtice

V tomto videu uvidíte, ako zmobilizovať hrudnú chrbticu pomocou BTL Výkonového indukčného systému.