Slovak
Sledujte nás:
BTL_Hands_Free_Sono_ultrasound_application

Technológia rotujúceho poľa: princíp

Technológia rotujúceho ultrazvukového poľa je inovácia, ktorej základom sú viackryštálové aplikátory. Ultrazvukové kryštály riadené v reálnom čase procesorovou jednotkou sú v aplikátore usporiadané v dvoch radoch. Procesorová jednotka postupne aktivuje jednotlivé kryštály podľa prednastavených parametrov.

Rotujúce pole je tvorené postupnou aktiváciou kryštálov, pričom procesor pracujúci v reálnom čase riadi rýchlosť otáčania, výstupný výkon a hĺbku prieniku ultrazvukového poľa pre každý jednotlivý kryštál. Vďaka tomuto presnému riadeniu je ultrazvuková terapia efektívna a bezpečná voči prípadným rizikám, ako je napr. stojaté vlnenie, ktoré má za následok prílišné zahrievanie v mieste aplikácie, čo je typické pre niektoré stacionárne ultrazvukové technológie.

Najčastejšie aplikácie

Vlastnosti a výhody HandsFree SonoTM

• Úspora času a úsilia terapeuta
• Účinnejšia liečba s elimináciou prípadnej terapeutickej chyby
• Maximálna bezpečnosť vďaka jedinečnej technológii rotujúceho poľa
• Rovnomerné dávkovanie ultrazvukovej energie v ošetrovanej oblasti
• Alternujúce frekvencie 1 a 3 MHz
• 2 modely HandsFree Sono: 18 cm2 so 6 kryštálmi a 12 cm2 so 4 kryštálmi