Slovak
Sledujte nás:

Gloreha 2 v Thomayerovej nemocnici

V piatok 22.1.2016 prebehla inštalácia robotického zariadenia GLOREHA 2 PROFESSIONAL na geriatrickom oddelení Thomayerovej nemocnice v Prahe.

Prístroj je určený pre pacientov rehabilitačného a geriatrického oddelenia. Ergoterapeuti, ktorí boli pri inštalácii vyškolení, si ovládanie prístroja rýchlo osvojili a sú pripravení používať Glorehu pri rehabilitácii pacientov. 

GLOREHA je ideálny nástroj na terapiu ruky. Môže byť použitý v ktorejkoľvek fázi rehabilitácie, s úlohami a protokolmi podľa individuálnych potrieb pacienta. Ľahká a komfortná rukavica umožňuje pacientovi úplne slobodný pohyb na realizáciu rôznorodých cvičení v ľubovolných pozíciách ruky.

novinky_instalace_gloreha2_2