Slovak
Sledujte nás:

PRODUKTY

473x245_FSWT_product-pic

Fokusovaná rázová vlna

  • Jediná technológia ponúkajúca najvyššiu životnosť s konštantnou intenzitou rázov v garantovom počte až 3 milióny
  • Perfektná rovnováha medzi vysokou hustotou toku energie, optimálnou veľkosťou ohniskovej zóny a hĺbky až 65mm
  • Najvyšší frekvenčný rozsah na trhu pre široké spektrum označení

Aplikátor

 

 

 

BTL-6000_FSWT_PIC_applicator_rotation-display_RGB

 

  • Výmena aplikátora formou Switch&GO je užívateľsky nenáročná
  • Liečebný proces nechajte pod kontrolou nastavených parametrov priamo z displeja aplikátora
  • Bezúdržbový chod prístroja

Medicínske riešenia

Najbežnejšou aplikáciou FOKUSOVANEJ RÁZOVEJ VLNY je liečba chronickej muskuloskeletálnej bolesti, ktorá je dôsledkom tendinopatií, spúšťacích bodov, eliminácie kalcifikácií a stimulácie kostných výrastkov.

FSWT_OneSheet_2ndpage_900x226px_(1)

Vedecké Štúdie

Hench M., Seppel G .: Vyhodnotenie terapeutického účinku extrakorporálnej rázovej vlny pri chronickej plantárnej fasciitíde

Liečba pomocou FOKUSOVANEJ RÁZOVEJ VLNY poskytla vynikajúce výsledky v hodnotení pomocou vizuálnej analógovej stupnice a tiež skóre Roles a Maudsley v porovnaní s placebom. Zníženie bolesti v prvých niekoľkých krokoch ráno bolo takmer 64% pri trojmesačnom sledovaní.  

 

Základné vlastnosti

• Najvyšší frekvenčný rozsah pre široké spektrum indikácií
• Nastavitelná hĺbka prieniku do 65 mm
• Inteligentný aplikátor bez otrasov s permanetným sledovaním ich intenzity
• Jednoduchá údržba bez vodného okruhu
• Jednoducho nastaviteľné parametre terapie priamo z aplikátora
• Prednastavené protokoly s terapeutickou encyklopédiou

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model BTL-6000 FSWT
Užívateľské rozhranie 8.4“ farebný dotykový displej
Prednastavené protokoly 27
Užívateľom definované protokoly áno
Max. hustota toku energie 0,65 mJ/mm2
Veľkosť ohniskovej zóny 5 × 5 × 35 mm
Rozmer liečenej oblasti 1 cm2–500 cm2
Frekvencia 1–25 Hz
Režim Sekvenčný, single
Rozmery 580 × 980 × 550 mm
Hmotnosť (bez prístrojového stolíku) 30 kg
Napetie 100–240 V AC, 50–60 Hz
Štandardné príslušenstvo Aplikátor, držiak aplikátora, 3 spojky, 2 pojistné krúžky

GALÉRIA