Celotelove vane Litea

vodoliečba,Celotelove vane Litea

Vane pre lekárske použitie

  • Pre všetky typy zdravotníckych a kúpeľných zariadení
  • Viac zónový systém pre komfortnú masáž
  • Spúštanie jedným dotykom
  • Určené pre časté použitie
  • Každému jednotlivému dielu je venovaná zvláštna pozornosť
  • Kvalitný materiály a špičkové zpracovanie
  • Nižší objem vody vďaka anatomickému tvarovaniu
  • Užitočný objem vane 220 l