Farebné ultrazvuky

odborné ambulancie,Farebné ultrazvuky
  • Diagnostické ultrazvuky značky Mindray využívajú všetky moderné technógie a kladú veľký dôraz na jednoduchosť ovládania
  • Harmonické zobrazenia, Dir Power, PW, HPRF, archivácia na HDD, DVD-RW alebo Flash karty, optimalizácia obrázkov, EKG modul, 15“ monitor