Spirometria

kardiológia,Spirometria
  • Moderná kompaktná spirometria pre neinvazívne vyšetrenie pľúcnych funkcií
  • Minimální prevádzkové náklady zaisťuje dezinfikovateľný a ľahko vymenitelný senzor
  • Meranie prebieha s maximálnou presnosťou vo veľkom rozsahu prietokov s minimálnou prietokovou rezistenciou
  • Vstavané senzory pre automatickoúBTPS korekciu výsledkov vyšetrenia
  • Voliteľný modul spirometrie pre BTL-08 EKG - LC/LC Plus, LT/LT Plus a MT Plus