Defibrilátory

kardiológia,Defibrilátory
  • Defibrilátory Primedic sú založené na bezpečnej, propracovanej technologii
  • Prístroje Defi N a Defi B sú základné externé defibrilátory s monofázickým asynchronnym výbojom
  • AED (automatizované externé defibrilátory) dávajú uživateľovi stručné a dobre zrozumiteľné hlasové pokyny v ČJ
  • Defi monitory XD využívajú citlivú a mimoriadne účinnú technologiu prúdovej riadenej bifázickej defibrilácie