Výroba

Produkty BTL – kvalita a spoľahlivosť

Neustály dohľad nad kvalitou procesov a výrobkov je hlavnou zásadou vedúcich pracovníkov spoločnosti BTL Industries Limited, ktoré považujú akosť za rozhodujúci faktor zvyšovania konkurencieschopnosti našich výrobkov.

Optimalizácia výrobného procesu zaisťuje:

  • výber spoľahlivých dodávateľov, ktorý sú spôsobilí z hľadiska trvalej kvality dodávok
  • systém riadenia akosti zahrňuje splnenie potrebných noriem a certifikácie: ISOº9001:2000, ISO 13485:1996 (r. 2000), splnenie požiadavkov normy systému akosti pre zdravotnícke prístroje ISO 13485:2003 (r. 2004), certifikácie výrobkov podľa požiadavkov Európskej direktívy pre zdravotnícke prostriedky MDD 93/42 EEC, certifikácie podľa kanadských požiadavkou uvedených v ISO 13485 CMDCAS (r. 2009), CE certifikát a CE značka u všetkých našich výrobkov, ďalší aktívny rozvoj systému kvality s cieľom dosiahnuť TQM (Total Quality Management - najkomplexnejší a najúčinnejší systém riadenia)
  • náročná kontrola na jednotlivých operáciách v priebehu celého výrobného procesu
  • dosky do prístrojov osadzujú špičkové automaty v bezprašnom prostredí
  • komplexné testovanie výstupnou kontrolou, čím je zaručená kvalita celého výrobku
  • zaisťovanie spätnej väzby formou podnetov a pripomienok, ktoré sú realizované v čo najkratších termínoch
  • ekologicky šetrný prístup v celom výrobnom aj povýrobnom procese