Referencie - kardiológia


Články:
zdravotnícky portál Medop: Inovativní EKG Holtery od firmy BTL
Medical Tribune 14/2009: Holterova monitorace EKG

Pracoviská vybavené prístrojmi BTL za divíziu kardiológia
(dvanásťkanálové EKG, EKG holtery, ABPM, ergometrické systémy, defibrilátory, monitory...)