Kontakty

BTL Slovakia, s.r.o.
 
                    Sídlo a fakturačná adresa
                    Andreja Kmeťa 7, 010 01 Žilina
 
Prevádzka a korešpondenčná adresa
Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina
    
IČO:         36 404 772
IČ DPH:    SK2020099862
Tel:          00421 41 5625 988
Fax:         00421 41 5625 989
e-mail:      btl@btl.sk
    
Obchodné oddelenie
 

 

Rehabilitácia, wellnes, fitness
Richard Szabadoš           00421 903 555 906    szabados@btl.sk
Branislav Švárny              00421 903 555 302    svarny@btl.sk

 
Diagnostické ultrazvuky, odborné ambulancie, veterinárne lekárstvo
Richard Szabadoš           00421 903 555 906    szabados@btl.sk
 
 
Kardiológia, pneumológia
Martin Dado                     00421 903 555 656   dado@btl.sk
 
 
Estetická medicína
Branislav Švárny             00421 903 555 302    svarny@btl.sk


Ekonomické oddelenie

Ing. Eleonóra Ťapayová    00421 0903 555 306   tapayova@btl.sk


Servisné oddelenie
Ing. Martin Stankovič          00421 903 862 208   stankovic@btl.sk, servis@btl.sk