Odborné ambulancie

  • Široký výber prístrojov a zariadení pre Vaše odborné ambulancie
  • Spolupráca s významnými výrobcami prístrojov pre zdravotnictvo
  • Jednoduchá a intuiívna obsluha prístrojov
odborné ambulancie,Kardiotokograf BTL-FC 700

Kardiotokograf
BTL-FC 700

Pre jednoduchú obsluhu, ekonomickú prevádzku a vysokú citlivosť je najpredávanejším kardiotokografom v súkromných ordináciach!