Predvedenie terapie

Aplikácia rázovej vlny je veľmi jednoduchá, môžeme ju zhrnúť do štyroch krokov:

1. lokalizácia bolestivého bodu palpačne
2. stanovenie terapeutických parametrov (manuálne alebo s využitím predprogramovaných protokolov)
3. nanesenie dostatočného množstva gélu
4. aplikácia rázovej vlny
        

  lokalizácia bolestivého bodu                              nanesenie gélu                                                   aplikácia rázovej vlny