Terapeutická encyklopédia

Na základe najnovších medicínskych výskumov BTL pripravila pre prístroj k aplikácií rázovej vlny encyklopédiu, ktorá maximálne zjednodušuje a zefektívňuje liečbu.

Vstavaná encyklopédia pre BTL Rázovou vlnu