Štandardné príslušenstvo

Prenosný stolový spirometer
    • Moderný kompaktný spirometer na neinvazívne vyšetrenie pľúcnych funkcií
    • Minimálne prevádzkové náklady zaisťuje dezinfikovateľný a ľahko vymeniteľný senzor
    • Meranie prebieha s maximálnou presnosťou vo veľkom rozsahu prietokov aminimálnou prietokovou rezistenciou v súlade s požiadavkami ATS/ERS 2005
    • Automatická BTPS korekcia výsledkov vyšetrenia v závislosti na podmienkach okolia

Štandardné príslušenstvo

Obsahuje: desktop spirometry unit, flowmeter with communication cable for USB/serial port, 4x reusable sensor with plastic mouthpiece, noseclip, unit key, table holder.