K stiahnutiu

Prenosný stolový spirometer
    • Moderný kompaktný spirometer na neinvazívne vyšetrenie pľúcnych funkcií
    • Minimálne prevádzkové náklady zaisťuje dezinfikovateľný a ľahko vymeniteľný senzor
    • Meranie prebieha s maximálnou presnosťou vo veľkom rozsahu prietokov aminimálnou prietokovou rezistenciou v súlade s požiadavkami ATS/ERS 2005
    • Automatická BTPS korekcia výsledkov vyšetrenia v závislosti na podmienkach okolia   Na stiahnutie

 
Spirometria - prospekt
BTL-spiro_LF_CZ200_2.pdf (720,1 KB)


BTL-MedGraphics (Pneumológia) - katalóg
BTL-MedGraphics-CAT_CZ200.pdf (852,8 KB)


Elektrokardiografia a spirometria - katalóg
BTL_cardiology_CAT_CZ205.pdf (4 116,8 KB)