BTL-08 Spiro Pro system

Prenosný stolový spirometer
 • Moderný kompaktný spirometer na neinvazívne vyšetrenie pľúcnych funkcií
 • Minimálne prevádzkové náklady zaisťuje dezinfikovateľný a ľahko vymeniteľný senzor
 • Meranie prebieha s maximálnou presnosťou vo veľkom rozsahu prietokov aminimálnou prietokovou rezistenciou v súlade s požiadavkami ATS/ERS 2005
 • Automatická BTPS korekcia výsledkov vyšetrenia v závislosti na podmienkach okolia 

  

Základné vlastnosti
 • Pripojenie USB
 • Presný a hygienický prietokomer
 • Automatická BTPS korekcia
 • Zobrazenie krivky v reálnom čase, viacnásobné prekrývanie kriviek
 • PRE/POST testy
 • Odhad veku pľúc
 • Pediatrická podpora
 • Automatická interpretácia (Enright, BTS, ATS)
 • Trendy čítaných parametrov
 • Prehľadné a konfigurovateľné lekárske správy
 • Dynamická spirometria: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Lung age
 • Statická spirometria: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC
 • Maximálna minutová ventilácia: MVV, MVVf, MRf
 • Predikčné hodnoty: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazil, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977