Technické parametre

Spirometria spojená s PC 

 

  • Presný spirometrický prietokomer v kombinácii
      s výkonným softwarom
  • Prevádzanie neinvazívnych testov pulmonálnej funkčnosti,
      ľahká a rýchla správa pacientskych záznamov
  • Minimálne prevádzkové náklady zásluhou znovu použiteľného
      a ľahko dezinfikovateľného senzora a umelohmotného náustku

 

Technické parametre


Prevádzkové podmienky  
Teplota okolia .+10°C až 40°C                                                                
Doporučená teplota okolia .+17°C až 28°C (pre zamedzenie akekkoľvek
dráždivej bronchiálnej reakcie)
Relatívna vlhkosť 25% až 95%
Atmosférický tlak 700hPa až 1100hPa
 
Technická špecifikácia  
Rozsah prietoku (litre/sek.) 16 l /s (nádych/výdyh)
prsnosť(50ml/s až 16l/s) .+/-5% ale 50ml/s (podľa toho, čo je väčšie)
Rozsah objemu (litre) 0,025 až 8 litrov
presnosť (0,025 až 8l) .+/-3% alebo 50ml/s (podľa toho čo je väčšie)
Prietokový odpor  
BTPS korekcia automaticky
Teplotný senzor .+10°C až +40°C
presnosť .+/-3% až 25°C
Senzor atmosférického tlaku 700-1200hPa
presnosť .+/-2%
Senzor relatívnej vlhkosti 0 až 100% rel.vlh.
presnosť .+/-4% až 25°C, 30-80% rel.vlh.
ADC rozlíšenie 16 bitov
Vzorkovacia frekvencia  1000 Hz