Štandardné príslušenstvo

Spirometria spojená s PC 

 

  • Presný spirometrický prietokomer v kombinácii 
    s výkonným softwarom
  • Prevádzanie neinvazívnych testov pulmonálnej funkčnosti, 
    ľahká a rýchla správa pacientskych záznamov
  • Minimálne prevádzkové náklady zásluhou znovu použiteľného 
    a ľahko dezinfikovateľného senzora a umelohmotného náustku


 Štandardné príslušenstvo


Nosový klip (1ks)                                                 
pre BTL-08 Spiro 
Obj. č.: C08SP.019
Prenosný kufrík  (1ks)                                        
pre BTL-08 Spiro & BTL-08 Spiro Pro upgrade 
Obj. č.: C08SP.021v100
Senzor vrátane plastového naústka (4ks)              
pre BTL-08 Spiro
Obj. č.: C08SP.010v101
Senzor vrátane plastového naústka (4ks)            
pre BTL-08 Spiro
Obj. č.: C08SP.015v100