K stiahnutiu

Spirometria spojená s PC 

 

  • Presný spirometrický prietokomer v kombinácii
      s výkonným softwarom
  • Prevádzanie neinvazívnych testov pulmonálnej funkčnosti,
      ľahká a rýchla správa pacientskych záznamov
  • Minimálne prevádzkové náklady zásluhou znovu použiteľného
      a ľahko dezinfikovateľného senzora a umelohmotného náustku

Na stiahnutie

 

   

Katalogy

Elektrokardiografia a spirometria - katalog
BTL_cardiology_CAT_CZ205.pdf   (4 116,8 KB)

Prospekty

spirometria - katalog
BTL-spiro_LF_CZ200_2.pdf   (720,1 KB)

DEMO programy

klient vzdálené plochy - software
TeamViewerQS.zip   (1 280,1 KB)