BTL-08 Spiro PC

Spirometria spojená s PC 

 

  • Presný spirometrický prietokomer v kombinácii
      s výkonným softwarom
  • Prevádzanie neinvazívnych testov pulmonálnej funkčnosti,
      ľahká a rýchla správa pacientskych záznamov
  • Minimálne prevádzkové náklady zásluhou znovu použiteľného
      a ľahko dezinfikovateľného senzora a umelohmotného náustku


Základné vlastnosti

• pripojenie USB
• Presný a hygienický prietokomer
• Automatická BTPS korekcia
• Zobrazenie krivky v reálnom čase, viacnásobné prekrývanie kriviek
• PRE/POST testy
• Odhad veku pľúc
• Pediatrická podpora
• Automatická interpretácia (Enright, BTS, ATS)
• Trendy čítaných parametrov
• Prehľadné a konfigurovateľné lekárske správy
• Dynamická spirometria: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, vek pľúc
• Statická spirometria: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC
• Maximálna minútová ventilácia: MVV, MVVf, MRf
• Predikčné hodnoty: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazil, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977
Štandardné príslušenstvo: prietokomer s komunikačným USB káblom, 4x znovu použiteľný senzor s umelohmotným náustkom, prenosný kufrík, svorka na nos, DVD so softwarom, PC klíč, redukcia Spiro USB