Spirometria

  • Moderná kompaktná spirometria na neinvazívne vyšetrenie pľúcnych funkcií
  • Minimálne prevádzkové náklady zaisťuje dezinfikovateľný a ľahko vymeniteľný senzor
  • Meranie prebieha s maximálnou presnosťou vo veľkom rozsahu prietokov s minimálnou prietokovou rezistenciou
  • Vstavané senzory na automatickú BTPS korekciu výsledkov vyšetrenia
  • Voliteľný modul spirometrie pre BTL-08 EKG - LC/LC Plus, LT/LT Plus a MT Plus


BTL-08 Spiro Pro system
Prenosný stolový spirometer
BTL-08 Spiro PC
Spirometria spojená s PC
CPFS/D™
Úplne funkčný spirometrický systém na vyšetrovanie kriviek prietok-objem, vitálnej kapacity a maximálnej minutovej ventilácie.

CPFS/D