Spiroergometria

Rad ErgoSpirometria Ultima:
CPX ULTIMA:

CPX Ultima™ presahuje konvenčné EKG záťažové testy akvizíciou digitálnych dát z patentovaného „nádych po nádychu“ plynového analyzátora.
Pridaním plynového analyzátora pre priame meranie VO2, poskytuje CPX Ultima objektívne, reprodukovateľné dáta o funkčnej kapacite a zároveň poskytuje účinnú metódu k určeniu primárnych príčin intolerancie záťaže a dusnosti. Štandardný záťažový test ani ostatné pľúcne testy neumožňujú kompletné vyšetrenie kardiorespiračného systému. CPX Ultima vykonáva tieto a iné merania s jedinečnou presnosťou. Precíznou analýzou systému „nádych po nádychu“ a následne získanými digitálnymi dátami tak stanovuje nový štandard pre diagnostiku dýchacej sústavy.


V kombinácii s patentovanými MedGraphics preVent™ Pneumotach umožňuje testovanie bez nepraktických hadíc a masiek. Po prevedení testu jednoducho vymeníte preVent Pneumotach, čím zabránite prenosu infekcií.