Bodypletysmografia

PLATINUM ELITE SERIES™ Plethysmograph
 
Platinum Elite Plethysmograf
  • vysoký užívateľský komfort
  • ľhká ovládateľnosť
  • presnosť a spoľahlivosť
  • pohodlie pre pacientov 

          

Základné vlastnosti:
  • Pletysmograf Platinum Elite umožňuje vykonávať vyšetrenie detských, dospelých a imobilných pacientov
  • Svojou veľkosťou poskytuje dostatok komfortu aj pre vysokých a obéznych pacientov
  • Vyspeá technolóia  senzorov automaticky vykonáva monitorovanie, diagnostiku a kalibráciu
  • Systém rozširuje diagnostické možnosti o meranie objemu thorických plynov (TGV), najpresnejšiu metódu merania objemu pľúc a rezistencie dýchacích ciest (Raw), pre zvýšenie senzitivity identifikácie pľúcnych ochorení
  • Nové digitálne komponenty poskytujú maximálnu presnosť, spoľahlivosť a výkonnosť   


Technické údaje:
Nastavenie ramena
Vertikálny rozsah: 51 cm
Horizontálny rozsah: 35.5 cm

Rozmery
Výška: 175 cm
Obvod: 287 cm
Priemer: (zatvorené dvere): 93 cm

Používané plyny
100% Helium (0,7-1,9 bar) model DL a DX
DLco mix (9,3 bar) model DX a DL
Ne: 0.5%, CO: 0.3%,  O2: 21%, balancovaný N2
100% kyslík (9,3 bar) – DX model
Stlačený vzduch, voliteľné (1,4 bar)

Prietokomer
Obojsmerný pneumotachometer na princípe Pitotovej trubice
Číslo patentu :  5,038,773 a  5,119,825
Merací  rozsah: ± 18 L/sek
Presnosť: ± 3% alebo 50 ml, čo je väčšie (splňuje alebo prekračuje ATS/ERS  štandardy)
Rozlíšenie: 8.64 ml/sek
Mŕtvy priestor: 39 ml

MedGraphics O2 analyzátor (Model DX )
Typ: Fuel Cell
Rozsah: 0-100%
Doba odezvy: <130 msec (10-90% z plného rozsahu)

MedGraphics DLco analyzátor (Modely DL a DX )
Typ: Plynový chromatograf
Minimálny objem vzorky: 3 ml

Vyrábyné modely
Elite D (Spirometria, TGV, Raw)
Elite DL (Spirometria, TGV, Raw & DLco)
Elite Dx (Spirometria, TGV, Raw, DLco, vyplavovanie dusíka (N2 washout)

Hmotnosť 
- 158 kg (350 lbs)
Konštrukcia - Aluminium/Acryl
Vnútorný objem - 699 litrov
Napájanie - 230V/50Hz@1.75A