SEP–21S PLUS – Dvojitý lineárny dávkovač

AITEC S SEP-21S Plus zaistí presnú dávku a dodá zhodný prietok infúzie cez dva nezávislé kanály, vo všetkých anesteziologických a ostatných oddeleniach.

  • ľahké a intuitívne ovládanie
  • jednoduché zadávanie parametrov cez numerickú klávesnicu
  • rozšířený max. infúzny prietok (až 1500 ml/h)
  • veľký výber infuznych jednotiek
  • úprava vlastností dávkovača pomocou menu nastavenia
  • antibolusové a antisifonové funkcie zvyšujú bezpečnosť pacienta
  • titrácia umožňuje zmenu infúznych parametrov bez prerušenia infúzie
  • kompatibilný so štandardnými injekčnými striekačkami s objemom 5 -100 ml
  • knižnica liečiv obsahuje 15 liekov a môže byť aktualizovaná lekárom 

 
 
 
Technické parametre

 

Infuzna technika