SEP–12S PLUS – Anesteziologický lineárny dávkovač

SEP 12S-PLUS ponúka niekoľko prednastavených režimov, ktoré uľahčia prácu pri zadávaní parametrov infúzie.

  • presné dávkovanie anestetík je zaistené vďaka prepracovaným profilom
  • naprogramované parametre sú chránené heslom proti neoprávnenému prístupu
  • veľký rozsah rýchlosti dávkovania zjednodušuje zadávanie nových infuznych protokolov
  • kompatibilita so širokou škálou striekačiek všetkých známych výrobcov s objemami 5 – 100 ml
  • knižnica liečiv obsahuje 30 liekov a môže býť upravovaná lekárom

 

 
 
 
Technické parametre

 

Infuzna technika