SEP–10S PLUS – Štandardný lineárny dávkovač

AITEC S SEP-10S Plus je navrhnutý pre presnú kontinuálnu infúziu lieku pri väčšom výkone. Vylepšený infúzny prietok robí tento dávkovač ešte všestrannějším.

  • ľahké a intuitívne ovládanie, jednoduché zadávanie parametrov cez numerickú klávesnicu
  • vylepšený max. infuzny prietok (až 1500 ml/h)
  • automatické a manuálne nastavenie režimov Bolusu
  • úprava vlastností dávkovača pomocou nastavení
  • antibolusové a antisifonové funkcie zvyšujú bezpečnosť pacienta
  • titrácia umožňuje zmenu infúznych parametrov bez prerušenia infúzie
  • kompatibilita so širokou škálou injekčných striekačiek s objemom 10–100 ml
  • knižnica liečiv obsahuje 15 liekov a môže byť aktualizovaná lekárom

 

 

 
 
 
Technické parametry

 

Infuzna technika